Services

Cele i oczekiwania

Zleceniodawca przedstawia swoje cele i oczekiwania oraz przesyła mailowo dane posiadane przez siebie, które są punktem wyjścia do rozpoczęcia poszukiwań genealogicznych.

Możliwość podjęcia badań

Udzielamy informacji o możliwościach podjęcia badań i wszelkich okolicznościach związanych z danym zleceniem. Dotyczy to przede wszystkim dostępności i rodzaju źródeł. Określenie dostępności źródeł oraz orientacyjna wycena projektu są bezpłatne.

Harmonogram działań

Przedstawiamy przybliżony harmonogram działań i orientacyjny kosztorys. W przypadku dużego zlecenia genealogicznego proponujemy zazwyczaj podzielenie go na kilka etapów z rozliczeniem kosztów po zakończeniu każdego z nich. Na koszty zlecenia składają się: czas poświęcony na kwerendę i opracowanie wyników badań, tłumaczenia. Dodatkowe koszty związane są z ewentualnymi: dojazdami, noclegami, opłatami za kopie niektórych dokumentów (głównie z urzędów stanu cywilnego), opłatami w archiwach, datkami na kościół (w przypadku kwerendy w archiwach parafialnych).

Przesłanie pełnomocnictwa

Jeśli po zapoznaniu się ze szczegółami i orientacyjnym kosztorysem zleceniodawca zdecyduje się na rozpoczęcie poszukiwań genealogicznych, przesyła podpisane pełnomocnictwo upoważniające Genopolis do reprezentowania go w pozyskiwaniu informacji o rodzinie. Po otrzymaniu pełnomocnictwa niezwłocznie przystępujmy do realizacji zlecenia.