Przesłanie pełnomocnictwa

Jeśli po zapoznaniu się ze szczegółami i orientacyjnym kosztorysem zleceniodawca zdecyduje się na rozpoczęcie poszukiwań genealogicznych, przesyła podpisane pełnomocnictwo upoważniające Genopolis do reprezentowania go w pozyskiwaniu informacji o rodzinie. Po otrzymaniu pełnomocnictwa niezwłocznie przystępujmy do realizacji zlecenia.