Harmonogram działań

Przedstawiamy przybliżony harmonogram działań i orientacyjny kosztorys. W przypadku dużego zlecenia genealogicznego proponujemy zazwyczaj podzielenie go na kilka etapów z rozliczeniem kosztów po zakończeniu każdego z nich. Na koszty zlecenia składają się: czas poświęcony na kwerendę i opracowanie wyników badań, tłumaczenia. Dodatkowe koszty związane są z ewentualnymi: dojazdami, noclegami, opłatami za kopie niektórych dokumentów (głównie z urzędów stanu cywilnego), opłatami w archiwach, datkami na kościół (w przypadku kwerendy w archiwach parafialnych).