Cele i oczekiwania

Zleceniodawca przedstawia swoje cele i oczekiwania oraz przesyła mailowo dane posiadane przez siebie, które są punktem wyjścia do rozpoczęcia poszukiwań genealogicznych.