Serdecznie dziękuję p. Ireneuszowi Mirasiowi za niezwykle sprawne wykonanie zlecenia polegającego na odszukaniu moich praprzodków w sytuacji niemal całkowitego braku danych. Podziwiam Pana dociekliwość i kompetencje pozwalające śledzić zagmatwane

, odległe /!/ w czasie losy ludzi znanych, bywa, tylko z nazwiska.